Śr. 27.07: Katecheza bpa Leszkiewicza

27 lipca o godzinie 9:00 polskojęzyczni pielgrzymi goszczeni przez parafie w Gnojniku, Gosprzydowej i Uszwi zebrali się na katechezę w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku. Wygłosił ją ks. bp. Leszek Leszkiewicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

O 11:00 rozpoczęła się msza święta. Tego dnia wysłuchaliśmy ewangelii o kobiecie cudzołożnej
(J 8, 1-11):

1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 4 powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. a ty co powiesz?» 6 Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». 8 I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież [oni] są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

Kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia?

Zadał nam to pytanie JE. Dalej mówiąc:

Zbawienie realizuje się tylko dlatego, że Bóg daje nam łaskę Swojego Miłosierdzia.

Ci, którzy są najbardziej zamknięci na łaskę Bożego Miłosierdzia, to ci, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia.

Trzeba nam uwierzyć, że Jezus umarł za nas.

Musimy się uczyć być miłosiernym, jak Jezus.

Bóg chce, abyśmy byli miłosierni (…), ale nie pobłażliwi.
W powyższej myśli należy zwrócić uwagę na to, że: Sprawiedliwość nie kłóci się z miłością, [jest jej częścią]. Dlatego wymaganie od innych (np. rodzice względem dzieci) jest aktem miłosierdzia, jeśli dąży do wyegzekwowania słusznych racji.

Na zakończenie ksiądz biskup zachęcił nas:

Stawiajcie dużo pytań i znajdujcie na nie odpowiedzi.

…byście rozmawiali z Panem Jezusem [o to, co mamy w życiu robić] — o powołanie.

Uwierzcie, że Pan Jezus nigdy nie jest przeciwko Wam.

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa